آبلیموی طبیعی پدرام

نوشیدنیلیموی پدرام
نوشیدنی های مبوه ای بدون گاز
نوشیدنی پرتقال پدرام نوشیدنی هلوی پدرام نوشیدنی آلبالو پدرام نوشیدنی آناناس پدرام      

 

آدرس: تبریز، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی انتهای بلوار اصلی سمت راست خیابان پنجم غربی تلفن 4329642-4329643-4329343 -0412